Det är för tillfället väntetid på grund av stor efterfrågan. Se vår leveranssida för mer information.

Ska jag skaffa en hon- eller hanhamster?


Beroende på vilken hamsterart det handlar om kan honor och hanar vara ganska olika. Läs vidare för att lära dig skillnaderna mellan honor och hanar för just ditt husdjurs art.


Guld

När det kommer till temperament menar vissa ägare att hanarna är mer avslappnade, medan honorna kan vara väldigt bullriga och fulla av karaktär. Storleksmässigt är honorna vanligtvis något större än hanarna, men båda kön är otroliga ensamvargar som håller hårt på sitt revir, så de måste bo ensamma från att de är ungefär fem veckor gamla. Det är värt att nämna att vissa ägare menar att honorna luktar mer än vanligt när de blir brunstiga någon gång i veckan.

Det finns vissa skillnader mellan kvinnliga och manliga guldhamstrar
Det finns vissa skillnader mellan kvinnliga och manliga guldhamstrar

Kinesiska

Till skillnad från guldhamstrar menar de flesta att det inte finns några direkta skillnader mellan honorna och hanarna för kinesiska dvärghamstrar. De är heller inte olika stora. Det enda du bör tänka på är att om du funderar på att ha fler än en hamster rekommenderar de flesta att ha två hanar tillsammans snarare än två honor, eftersom de tenderar att komma bättre överens. I vilket fall som helst måste alla ägare som funderar på att ha fler än en kinesisk hamster vara beredd på att kunna dela på dem om de börjar bråka och slåss. Läs mer i vår del om att ha hamstrar tillsammans.

Dvärghamstrar
Rysk vintervit

Storleksmässigt skiljer sig könen hos vintervita hamstrar inte direkt åt. Vissa experter rekommenderar att, precis som med kinesiska, låta två hanar snarare än två honor bo tillsammans, eftersom de verkar fungera bättre tillsammans, och bråkar mindre än honorna.

Det finns inga direkta storleksskillnader mellan dvärghamsterkönen
Det finns inga direkta storleksskillnader mellan dvärghamsterkönen.

Roborovski

Vi vet mindre om roborovski-hamstrar i allmänhet, men det finns ingenting som visar tecken på att det skulle finnas några större skillnader mellan honorna och hanarna, vare sig det handlar om storlek eller temperament.


Campbell

När det kommer till storlek finns det inga större skillnader. Precis som med de flesta hamstrar är det dock bäst att ha en grupp hanar tillsammans, eftersom de tenderar att komma bättre överens än honorna.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer än