Det är för tillfället väntetid på grund av stor efterfrågan. Se vår leveranssida för mer information.

Omlets GDPR-policy

Precis som alla onlinebutiker insamlar vi information från dig när du handlar på omlet.se eller någon av våra internationella hemsidor (t.ex. omlet.co.uk, omlet.de, omlet.fr etc.). Vi använder denna information för att se till att din shoppingupplevelse fortlöper utan problem. Vi behöver information för att behandla din beställning, informera dig om potentiella förseningar och problem, samt för att berätta för dig om speciella erbjudanden eller kampanjer.

Informationen vi samlar in är:

 • Ditt namn - så att vi vet vad vi ska kalla dig när vi skriver eller ringer till dig.
 • Emailadress - så att vi kan skicka en bekräftelse på din beställning, spårningsinformation om din beställning, leveransuppdateringar eller annan information kring varorna du beställt. Du kan avprenumerera när du vill. Vänligen tillåt 10 dagar för din förfrågan att gå igenom alla våra system.
 • Leveransadress - så att vi kan skicka din beställning till dig.
 • Telefonnummer - vi kommer bara ringa dig om det är några problem med din leverans eller om vi behöver prata med dig om din beställning.
 • Kortuppgifter - vi ber bara om dessa när du lägger en beställning.
 • Mobilnummer - så att vi kan smsa eller ringa dig med information om din beställning.

Vi använder den senaste teknologin för säkra servrar för att se till att denna information är skyddad på säkrast möjliga sätt. Vi behåller dina uppgifter i 15 år efter att du senast beställt någonting eller interagerat med vår hemsida. Vi använder kryptering för att skydda dina kortuppgifter och tillåter bara beställningar från webbläsare som godkänner kommunikation genom Secure Socket Layer (SSL)-teknologi. Det betyder att du inte kan beställa någonting av misstag över en osäker förbindelse. Krypteringstekniken vi använder är av den högsta standard som finns tillgänglig för e-handel.

ALLMÄN UPPGIFTSSKYDDSFÖRORDNING (GDPR)

Omlet är en registrerad registerförare. Vi kommer aldrig ge information om dig till en tredje part. Vi är också bundna till allmänna uppgiftsskyddsförordningar.

Det finns bara tre omständigheter när vi potentiellt kan dela din information med andras:

 1. Med ombud (inklusive kreditupplysningsbyråer, i syfte av förebyggande och spårning av bedrägeri och leveransbolag) som vi använder för att behandla dina beställningar från oss eller som hjälper oss med din service vi erbjuder dig. I dessa fall får de bara tillgång till den information de behöver.
 2. I det osannolika fall att vårt företag någonsin säljs till eller köps av ett annat företag. Vår data är en del av vårt företag.
 3. Till utomstående företag som vi ber kontakta dig direkt för dina åsikter om våra produkter och vår service. I dessa fall får de bara tillgång till den information de behöver.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och kompletterande information. Rätten till tillgång låter dig vara medveten om och kontrollera lagligheten i bearbetningen. Du kan be att få ut informationen i skrift eller verbalt. Hur du går till väga beskrivs längst ner på sidan.

Rätt till rättelse

GDPR innefattar rätten för dig få felaktig information rättad, eller kompletterad om den inte är slutförd. Du kan be om detta i skrift eller verbalt. Hur du går till väga beskrivs längst ner på sidan.

Rätt till radering

Du har rätt att få din personliga information raderad. Rätten till radering är också känd som "rätten att bli glömd". Detta är inte fullständigt, och gäller bara om:

 • Information inte längre behövs för det syfte du först gav den;
 • Omlet förlitar sig på samtycke som laglig bas för att behålla informationen och du drar tillbaka ditt samtycke;
 • Omlet förlitar sig på legitima intressen som grund för att behandla, du motsäger dig hantering av din information och det inte finns några övervägande legitima intressen att fortsätta hanteringen;
 • Omlet behandlar informationen för direkt marknadsföring och du motsäger dig denna hantering;
 • Omlet har behandlat informationen olovligt;
 • Omlet måste göra det på grund av en laglig skyldighet; eller
 • Omlet har behandlat information för att erbjuda informationssamhällets tjänster till ett barn.

Rätt till radering gäller inte om hantering är nödvändig av en av följande anledningar:

 • I yttrandefrihets- och informationsfrihetssyften;
 • För att följa lagliga skyldigheter;
 • För att genomföra någonting i allmänhetens intresse eller för officiella myndigheter;
 • I arkiveringssyfte i allmänhetens intresse, vetenskaplig forskning, historisk forskning eller statistiska syften där radering med största sannolikhet kommer förstöra eller allvarligt påverka resultatet; eller
 • För upprättning, utövande eller försvar för rättsliga anspråk.

Uppgiftsskyddsförordningen specificerar också två omständigheter när rätt till radering inte gäller för speciellt kategoriserad information:

 • Om hanteringen är nödvändig för folkhälsan i allmänhetens intresse (t.ex. för att skydda mot seriösa gränsöverskridande hot mot hälsan, eller för att säkerställa hög kvalitets- och säkerhetsstandard för vård och läkemedel eller medicinsk utrustning); eller
 • Om hanteringen är nödvändig för förebyggande eller yrkesmässig medicin (t.ex. där hantering är nödvändig för att en anställd ska kunna arbeta; för medicinsk diagnostisering; för att erbjuda vård och omsorg;I eller för förvaltning av hälso- och sjukvård). Detta gäller bara då informationen behandlas av eller under ansvaret för en professionell individ mot en juridisk skyldighet för professionell sekretess (t.ex. vårdpersonal).

Du kan be om detta i skrift eller verbalt. Hur du går till väga beskrivs längst ner på sidan.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begränsa behandlingen av din information i vissa fall. Det betyder att du kan begränsa sättet Omlet använder din information. Detta är ett alternativ till att be att få din information raderad.

Du har rätt att begränsa behandlingen av din information i de fall du har en speciell anledning att önska begränsning. Det kan vara för att du har problem med innehållet i information som Omlet har tillgänglig eller hur Omlet har behandlat din information. I de flesta fall behövs begränsningen bara vara under en viss tidsperiod.

Du har rätt att be om att få din information begränsad under följande omständigheter:

 • Du bestrider riktigheten i informationen och Omlet verifierar riktigheten i informationen;
 • Informationen har behandlats på olovligt sätt (d.v.s. emot de lagliga krav i den första principen i uppgiftsskyddsförordningen) och du vill inte få informationen raderad utan vill istället begränsa behandlingen;
 • Om Omlet inte längre behöver din information men du behöver den för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller
 • Du invänder sig mot Omlets behandling av din information under Artikel 21(1) i uppgiftsskyddsförordningen, och Omlet överväger ifall våra lagliga grunder överskrider dina.

Även om detta skiljer sig från rätt till rättelse och rätt att göra invändningar finns det tydliga länkar mellan dessa rättigheter och rätten till begränsning av behandling:

 • om du har bestridit korrektheten i Omlets information och bett Omlet att rätta den, har du också rätt att be att Omlet begränsar behandlingen medan Omlet överväger din begäran om rättelse; eller
 • om du använder din rätt att göra invändningar under artikel 21(1) har du också rätt att be att Omlet begränsar behandlingen medan Omlet överväger din begäran om invändningar.

Du kan be om detta i skrift eller verbalt. Hur du går till väga beskrivs längst ner på sidan.

Rätt till dataportabilitet

Rätten till dataportabilitet låter dig få ut och återanvända din personliga information i egna syften över andra tjänster. Det låter dig enkelt flytta, kopiera eller föra över information från en IT-miljö till en annan på ett säkert sätt, utan att förhindra användbarhet.

Du kan be om detta i skrift eller verbalt. Hur du går till väga beskrivs längst ner på sidan.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar kring behandling baserat på lagliga intressen eller utförandet av en uppgift i allmänhetens intresse/på uppdrag av en officiell myndighet (inklusive profilering); direkt marknadsföring (inklusive profilering); och behandlande i vetenskapliga, historiska eller statistiska syften.

Omlet kommer avsluta behandlingen av personlig information för direkt marknadsföring så fort vi tar emot en invändning. Det finns inga undantag eller grunder att vägra. Omlet måste hantera en invändning mot direkt marknadsföring när som helst och utan extra kostnad.

Du kan be om detta i skrift eller verbalt. Hur du går till väga beskrivs längst ner på sidan

Rättigheter relaterade till automatiserad beslutsfattning inklusive profilering

Automatiserad individuell beslutsfattning är ett beslut fattat automatiskt utan mänsklig inblandning.

Exempel på detta inkluderar:

 • Ett onlinebeslut att godkänna ett lån; och
 • Ett intelligenstest i en anställningsprocess som använder förprogrammerade algoritmer och kriterier.
 • Uppgiftsskyddsförordningen har bestämmelser kring:
  • automatiserad individuell beslutsfattning (att ta ett beslut på endast automatiserade grunder utan mänsklig inblandning); och
  • profilering (automatiserad behandling av information för att utvärdera specifika saker om en individ). Profilering kan vara en del i automatiserad beslutsfattning.
 • Uppgiftsskyddsförordningen gäller för all individuella automatiserade beslutsfattning och profilering.
 • Artikel 22 har ytterligare regler för att skydda individer om du genomför enbart automatiserad beslutsfattning som har rättslig eller liknande signifikant effekt.
 • Du kan genomföra denna typ av beslutsfattning om beslutet är:
  • nödvändig för etablering eller utförande av ett kontrakt; eller
  • godkänd av en medlemsstats lag som gäller för kontrollanten; eller
  • baserad på individens explicita samtycke.
 • Du måste fastställa ifall någon av dina hanteringar faller under artikel 22 och, om så är fallet, se till att du:
  • ger individer information om hanteringen;
  • presenterar enkla sätt för dem att be om mänsklig inblandning eller bestrida ett beslut;
  • genomför regelbundna kontroller för att se till att dina system fungerar som tänkt.

Du kan be om detta i skrift eller verbalt. Hur du går till väga beskrivs längst ner på sidan.

Hur du gör en förfrågan gällande din information.

För att se all information vi har om dig, för att rätta felaktigheter, radera din information eller få ytterligare information, vänligen skriv till:

Uppgiftsskyddsansvarig
Omlet Ltd.
The Old Malthouse, St John's Road
Banbury
OX16 5HX
UK

Om du har några frågor om din information eller vår policy, vänligen kontakta oss på info@omlet.se. Du kan också ringa numret högst upp på hemsidan. Vi kommer behöva bekräfta din identitet. Om förfrågan kommer in elektroniskt kommer vi erbjuda informationen i ett vanligt förkommande elektroniskt format. Information kommer i de allra flesta fall ges inom 1 månad från det att förfrågan togs emot. Om förfrågan är komplex eller talrik är det möjligt att vi förlänger väntetiden med ytterligare två månader. Om så är fallet kommer vi informera dig inom en månad för att bekräfta mottagande och förklara varför vi behöver mer tid. Om förfrågan är uppenbart ogrundad eller överdriven, i synnerhet om de är upprepande, kan vi:

 • debitera en rimlig summa för att täcka administrativa kostnader som krävs för att erbjuda informationen; eller
 • välja att inte svara.

Om vi inte svarar på en förfrågan kommer vi beskriva varför, informera dig om din rätt att överklaga till tillsynsmyndighet och rättsmedel så fort som möjligt, senast inom en månad.

Du har rätt att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) gällande hur Omlet hanterar din information. Du kan kontakta dem här.