Det är för tillfället väntetid på grund av stor efterfrågan. Se vår leveranssida för mer information.

Användarvillkor


Dessa villkor ska tillämpas på alla transaktioner med Omlet. Vänligen läs dem noga innan du beställer och skriv ut en kopia för framtida köp. Vänligen notera att när “du”, “din”, “dina” eller “dig själv” nämns i följande dokument refereras den person som beställer varor från hemsidan, och att “vi”, “oss”, “vår” och “våra” refererar till Omlet.

Ingen del av dessa villkor påverkar dina lagstadgade garantirättigheter.

1 Underrättelse om ändringar

1.1 Vi kan ändra dessa villkor utan att meddela detta. Ändringar kommer tillämpas på framtida köp.

2 Beställningar

2.1 För att beställa varor måste du antingen:

  • Följa procedurerna som beskrivs på Omlets hemsida.
  • Tala med en representant från Omlet genom att ringa vårt telefonnummer.
  • Beställa genom en återförsäljande tredje part.

2.2 Varje beställning ska vara ett erbjudande från dig att köpa varor eller tjänster med förbehåll för dessa villkor.

2.3 Genom att beställa någonting från Omlet bekräftar du att du är skyldig att betala hela det utsatta priset för de varor eller tjänster du beställt.

2.4 Alla priser visas i svenska kronor om inget annat är tydligt utskrivet.

2.5 De är ditt ansvar att se till att alla uppgifter du lämnar till Omlet är korrekta, inkluderat all information som sparas på våra system när vi bearbetar din beställning. Du kan uppdatera dina uppgifter genom att logga in på ditt konto. Omlet ansvarar inte för någon förlust som direkt eller indirekt beror på att du försett oss med felaktig information.

2.6 Om du använder PayPal som betalningsmetod måste du se till att all information på ditt PayPal-konto är korrekt eftersom detta kan användas för bearbetning och leverans av din beställning. Om du betalar via PayPal Checkout måste du godkänna att vi kan leverera din beställning till leveransadressen du uppgett under PayPal-betalningen.

2.7 När du gått igenom kassan på vår hemsida visas en summering av din beställning. Detta utgör inte en bekräftelse av din beställning.

2.8 När du beställer någonting från Omlet måste du förse oss med ett fungerande telefonnummer så att vi kan kontakta dig om problem uppstår.

2.9 Om du uppgett en e-mailadress när du beställt från Omlet kommer du få ett automatiserat bekräftelseemail. Denna beställningsbekräftelse utgör inte ett godkännande av din beställning.

2.10 Om du får en faktura från Omlet utgör den inte ett godkännande av din beställning.

2.11 Godkännande av din beställning sker först när dina varor skeppas från våra lokaler eller lokaler från våra återförsäljare, eller vid inledning av de tjänster du beställt från oss.

2.12 Vi har rätt att avvisa eller upphäva beställningar vid vilken tidpunkt som helst innan leverans utan att ge en anledning. Om du har betalat innan detta kommer du återbetalas upp till, men inte över, den totala summan av dina betalningar så fort som möjligt.

2.13 Alla varor tillhör Omlet Ltd tills din beställning har godkänts och vi har mottagit fullständig betalning av alla summor relaterade till din beställning, bibetalningar och leverans inkluderat.

2.14 Varorna är ditt ansvar från det att du eller din nominerade representant (inkluderat leverans från en tredje part) fysiskt tar emot varorna.

2.15 Vi kan inte hållas ansvariga för försumlighet eller vanskötsel från partners eller kurirer.

3 Kommunikation

3.1 När du beställer någonting från Omlet ger du oss tillåtelse att kontakta dig angående bearbetning eller fullbordande av din beställning, inkluderat uppföljning för att utvärdera vår prestation. Detta inkluderar inte marknadsföring, vilket du kan välja bort när som helst.

3.2 Telefonsamtal kan spelas in för utbildning, kvalitetsutvärdering eller andra syften enligt telekommunikationsförordningar.

3.3 E-mailkorrespondens skickas från e-mailadresser inom omlet.se-domänen. Det är ditt ansvar att se till att diverse e-mailfilter som används av dig eller din e-mailoperatör har inställningar som tillåter att meddelanden mottas.

4 Tillgänglighet och specifikationer

4.1 Alla varor som annonseras är i mån av tillgång. Om vi inte kan förse dig med de varor du beställt kommer vi informera sig så fort som möjligt.

4.2 Om varan är slut i lager men förväntas komma tillbaka i lager inom en kort framtid kommer vi skicka din beställning så fort vi kan.

4.3 Omlet åtar rimliga åtgärder för att se till att den lagertillgänglighet som visas på vår hemsida är korrekt, men antalet bör ses endast som en uppskattning.

4.4 När varor av någon anledning inte är tillgängliga kan vi föreslå andra varor med liknande kvalitet och pris. Om varorna du beställt inte finns tillgängliga och du inte är nöjd med ersättningsvaran, ber vi dig skicka tillbaka dem till oss kostnadsfritt. Om du redan betalat för ersättningsvaran kommer hela summan återbetalas till dig.

4.5 Produktspecifikationer kan ändras. Om det händer kommer vi alltid försöka ge dig en produkt med liknande eller bättre specifikation till liknande eller lägre pris. Om du inte godkänner denna ersättning kan du kostnadsfritt returnera varan till oss och få full återbetalning upp till, men inte över, det betalda priset.

4.6 Om du beställer läkemedel, rengöringsprodukter, husdjurshälsoprodukter eller andra ämnen där designen på förpackningen inte är relevant för funktionaliteten av produkter, eller om vår återförsäljare ändrar designen på förpackningen har vi rätt att förse samma produkt i alternativ förpackning.

5 Färger, storlekar och mått

5.1 Alla storlekar, färger och mått som visas på hemsidan är ungefärliga.

5.2 Vi kan inte hållas ansvariga för om utseende eller upplevelse av produkter som visas på vår hemsida är annorlunda från det som ses på din dator, surfplatta, telefon eller andra produkter.

6 Leverans

6.1 Även om vi strävar efter att följa det leveransval du valt när du går igenom kassan har vi rätt att välja eller ändra den kurir som levererar din produkt när som helst.

6.2 Det leveransdatum du får är bara en uppskattning. Vi kan inte garantera ett specifikt leveransdatum och tar inget ansvar för kostnader eller besvär till följd av leverans innan eller efter det utsatta datumet.

6.3 När dina varor har skickats försöker vi kontakta dig via e-mail. Din kurir kan dessutom kontakta dig på e-mail eller sms för att bekräfta när de tänker leverera ditt paket.

6.4 Omlet kan inte hållas ansvarig för beräknade leveransdatum du fått av din kurir.

6.5 Våra kurirer tar rimligt ansvar för att leverera dina varor.

6.6 Om du är medveten om att leveransadressen har begränsad tillgänglighet är det ditt ansvar att meddela det när du beställer dina varor.

6.7 Det är ditt ansvar att se till att någon är tillgänglig på leveransadressen för att ta emot varorna. Vi kan inte ta ansvar för kostnader eller besvär som en följd av att ingen är närvarande på leveransadressen när din valda leveransservice försöker leverera din beställning. Om vår kurir inte kan leverera varorna eftersom du inte är närvarande kan du blir du ansvarig för möjliga extra kostnader.

6.8 Vi har inte hållas ansvariga för förseningar eller misslyckade leveranser om förseningen eller misslyckandet är delvis eller helt orsakade av omständigheter utanför vår kontroll.

6.9 Om du godkänner att din beställning lämnar på leveransadressen utan signatur görs det bara om kuriren godkänner, och det kan inte garanteras.

6.10 Om du godkänner att din beställning lämnas på leveransadressen utan signatur anses du ha tagit fysisk besittning av varorna när de lämnat kuriren.

6.11 Leveranskostnader du hittar på vår hemsida, eller som kommuniceras från oss på Omlet på annat sätt bör bara ses som ungefärliga.

6.12 Om extra kostnader uppkommer till följd av ofullständig eller missledande information från din sida har vi rätt att ta betalt för dessa.

6.13 Varor anländer vanligtvis inom 30 dagar från att vid godkänt din beställning. Vi kommer kontakta dig via e-mail om leveransen beräknas försenas ännu mer med erbjudande om att häva din beställning.

7 Porto och packning

7.1 Om det inte explicit står någonting annat kommer porto och packning debiteras utöver priset på varan och variera beroende på leveransadress, vikt och storlek på varorna du beställt och val av leverans.

8 Betalning

8.1 Fullständig betalning för alla varor du beställt måste göras med kredit- eller bankkort eller PayPal innan leverans. Alla priser är i svenska kronor om inget annat är tydligt utskrivet.

8.2 Om du gett oss dina kortuppgifter kommer vi ta betalt innan vi skickar din beställning. Vi förbehåller oss rätten att ta betalt från stunden du köper varor eller tjänster från Omlet.

8.3 Det är ditt ansvar att se till att det finns tillräckligt med pengar genom det valda betalningssättet. Om vi försöker ta betalt och det inte finns tillräckligt med pengar kan din beställning försenas och du kan bli ansvarig för att betala andra extra kostnader.

8.4 Vi kan inte hållas ansvariga för kostnader eller besvär som ger som en följd av att vi inte lyckas genomföra betalningen från ditt valda betalningssätt på grund av otillräckliga tillgångar.

9 Tull och skatt

9.1 Priser på vår hemsida är inklusive moms om det inte specifikt står någonting annat. Fakturor med uppdelning av skatt kan fås.

9.2 Om du har valt att få varor skickade till en adress utanför EU kommer du inte debiteras för moms om det inte krävs av specifika handelsavtal.

9.3 Om du beställer varor till en adress inom EU men ska skicka dem vidare utanför EU måste du betala moms. Du måste själv göra anspråk på skatteavdrag.

9.4 Du är ensamt ansvarig för tullavgifter och skatter efter att varorna lämnat våra lokaler.

10 Prissättning

10.1 Som onlineåterförsäljare ändras våra priser emellanåt beroende på efterfrågan, lagernivåer och försäljning. Det finns olika faktorer som kan göra att ett pris ändras, som t.ex. utländska växelkurser, en förändring av marknadsprispunkter och reor eller kampanjer. Tyvärr kan vi inte justera priser eller göra en återbetalning för skillnaden i pris efter att en beställning har gjorts. Tyvärr kan vi inte heller i efterhand göra en återbetalning för skillnaden i pris efter att en beställning har gjorts.

10.2 Även om vi alltid försöker göra rimliga ansträngningar för att se till att priserna som syns på vår hemsida är korrekta kan vi inte hållas ansvariga för fel eller utelämnanden.

10.3 Om en vara av misstag annonserats för ett lägre pris och du beställt denna produkt kommer vi kontakta dig så fort vi kan så att du kan acceptera det korrekta priset eller avbeställa dina varor. Om vi inte lyckas kontakta dig kommer vi häva din beställning. Om du väljer att avbeställa kommer vi återbetala dig upp till, men inte över, den totala betalningen.

11 Din rätt att avbeställa

11.1 I linje med konsumentköpslagen har du om du beställer online eller via telefon rätt att häva din beställning upp till 14 dagar efter att du fått varan eller tjänsten du beställt, såvida varorna är oanvända och i gott skick.

11.2 Om du väljer att avbeställa måste du returnera dina varor enligt villkoren nedan (Returer).

11.3 Om du returnerar varor till oss och vi upptäcker att de används kan vi välja att göra passande avdrag på din återbetalning.

11.4 Vänligen notera att förgängliga produkter som mat (husdjursmat inkluderat) är uteslutna från dessa villkor förutom i fall där varan är dålig eller skadad enligt beskrivningen nedan.

12 Hävda beställningar

12.1 Om du vill avbeställa någonting måste du kontakta oss via e-mail eller brev så fort som möjligt.

12.2 Om dina vara redan skickats från vårt lager eller till en tredje part för bearbetning är det möjligt att vi inte kan hindra den från att skickas. Om det är fallet kommer du få varorna levererade och bör anordna retur enligt villkoren nedan (Returer).

13 Felaktiga eller skadade varor

13.1 Om varor som skickats till dig visar sig vara felaktiga eller skadade när de levereras, eller inte som de beskrivits, kontakta genast Omlet.

13.2 Vi föredrar alltid att arbeta med kunder för att lösa problem med produkter genom lagning eller ersättning, men inom de första 180 dagarna efter leverans kan du utan kostnad returnera varan till oss med full ersättning.

13.3 Inom de 6 första månaderna efter leverans försöker vi göra rimliga försök att reparera eller ge en passande ersättning för bristfälliga varor. Om det inte är möjligt kommer du, om du vill, få pengarna tillbaka.

13.4 Efter det, om du tycker att varan du köpt inte har tillräckligt hög kvalitet eller inte räckt lika länge som förväntat och vi är säkra på att produkten använts och underhållits på rätt sätt kommer vi försöka ersätta dig med lagning eller ersättning. Om det inte går kommer vi ge dig en partiell återbetalning.

13.5 Felaktiga eller skadade varor måste returneras enligt returpolicyn nedan.

13.6 Om våra produkter placeras i direkt solljus under en längre period kan färgen mattas. Det är en naturlig process och visar inte på fel på produkten.

13.7 Produkter måste monteras och användas enligt det medföljande instruktionerna.

13.8 Omlet är inte ansvariga för skador som orsakats av felaktig användning eller montering av våra produkter.

14 Returer

14.1 Innan du skickar tillbaka någonting till Omlet måste du få en returtillstånd genom att kontakta oss på telefon, e-mail eller genom att skriva till oss på adressen nedan.

14.2 Alla produkter som skickas tillbaka till oss måste vara i gott skick.

14.3 Efter att du fått tillstånd att returnera måste du se till att alla produkter är säkert packade i antingen originalförpackning eller motsvarande kvalitet. Omlet kan inte hållas ansvariga för skador, förlust eller kostnader orsakade av otillräcklig paketering.

14.4 Alla paket som returneras till oss måste vara tydligt märkta med ditt beställningsnummer och med en lapp i varje låda med ditt namn, telefonnummer och beställningsnummer. Om du returnerar produkter till oss utan tillräckligt med identifieringsinformation görs det helt på egen risk och vi kan inte ta ansvar för möjligheten att vi inte kan lokalisera dina paket.

14.5 När du får returtillstånd kommer Omlet antingen ge dig en Royal Mail-returetikett eller organisera upphämtning av dina produkter med en kurir. Om du väljer att organisera en egen kurir görs det helt på egen risk och kostnad.

14.6 Det är ditt ansvar att få bevis på att produkterna plockats upp. Om det blir konflikt över huruvida en utvald kurir hämtat upp produkterna som ska returneras och du inte kan bevisa att de plockats upp kan vi inte ta något ansvar.

14.7 Vi strävar efter att ersätta dig för returnerade varor inom sju arbetsdagar efter att Omlet mottagit returnerade varor, men alltid inom 14 dagar.

14.8 Utvalda Omlet-produkter levereras med garanterat 180-dagars öppet köp. För att returnera varor under denna garanti måste de vara i gott, säljbart skick och returneras i originalförpackning.

15 Tävlingar och kampanjer

15.1 Ingen av Omlets tävlingar och kampanjer är på något sätt sponsrade, stöttade eller administrerade av Facebook, Twitter eller Instagram.

15.2 Tävlingarna är öppna för personer som är över 18 år och bosatta i Sverige.

15.3 Du måste inte ha köpt en produkt från Omlet för att vara med. Köp ökar heller inte chansen till vinst.

15.4 Bara ett bidrag per person kommer accepteras.

15.5 Denna tävling är inte tillgänglig för Omlets medarbetare eller nära familjemedlemmar till dessa. Den är heller inte öppen för medarbetare hos Omlets partners som kan vara inblandade i att marknadsföra denna tävling.

15.6 Varje deltagare måste gilla/följa Omlet på den sociala plattform som tävlingen hålls på. Andra tävlingsinstruktioner hittas på den sociala plattformen.

15.7 Priset och slutdatum för tävlingen beskrivs i tävlingsinstruktionerna på våra sociala medier.

15.8 Vinnarna kommer utses slumpmässigt från alla medverkande som följt reglerna och uppfyllt kraven. Beslutet utgår ifrån alla tävlingens riktlinjer och kommer vara slutgiltigt.

15.9 Vinnaren kommer meddelas via privat meddelande inom 7 dagar efter att tävlingen avslutats. Om vinnaren inte svarar inom 7 dagar efter den initiala kontakten har vi rätt att dra tillbaka priset och ge det till någon annan.

15.10 Priset går inte att överföras, och har inget kontantvärde.

15.11 Genom att medverka i tävlingen intygar de tävlande att de godkänner dessa villkor.

15.12 Alla medverkande måste godkänna att deras användargenererade innehåll (t.ex. bilder de postat) används för framtida marknadsföringssyften.

15.13 Vinnaren godkänner att publiceras med namn och att medverka på rimlig förfrågan från Omlet gällande publicitet efter tävlingen.

15.14 Omlet har rätt att avsluta en tävling när som helst. Omlet kan ändra tävlingen, tävlingsinformationen eller dessa villkor utan någon förvarning. Ändringar kommer publiceras antingen i tävlinginformationen eller inom dessa villkor.

16 Sekretess

16.1 Vi försöker göra rimliga ansträngningar för att hålla dina personuppgifter, beställningsuppgifter, betalningsuppgifter och annan information vi har tillgång till säkra.

16.2 När du skapar ett konto kommer vi ge dig ett lösenord, eller be dig skapa ett lösenord. Om du ombeds skapa ett nytt lösenord bör du inte använda det för någonting annat. Det är ditt ansvar att hålla ditt lösenord och andra uppgifter säkra. Omlet kan inte hållas ansvariga för besvär eller förlust som sker på grund av att du inte hållit dina uppgifter säkra.

17 Villkor för användarpublicerat innehåll

17.1 Användarpublicerat innehåll kan inkludera, men är inte begränsat till, recensioner, kommentarer, uppladdade bilder och foruminlägg.

17.2 På grund av naturen av detta innehåll kan vi inte hållas ansvariga för något användarpublicerat material. Ideér, koncept, åsikter, teman etc. som innefattas i användarpublicerat innehåll är och förblir tillhörande författaren och stöds inte av oss, och vi kan inte garantera någon som helst noggannhet, påliltighet eller kvalitet i användarpublicerat innehåll.

17.3 Individen som publicerat allt användarpublicerat innehåll är ensam ansvarig för innehållet och förblir ansvairig.

17.4 Genom att publicera innehåll på vår hemsida tillkännager du dig som copyrightägare och ursprunglig skapare av detta innehåll.

17.5 Du behåller äganderätt för innehåll som du publicerar på Omlets hemsida men ger Omlet en obegränsad, global, icke-exklusiv, royaltryfri och överskridande rätt att använda, distribuera, reproducera, skapa avledande material av och visa detta innehåll i relation till företaget Omlet (och andra relaterade företag) i alla media som finns tillgängliga i nuläget och i framtiden kommer utvecklas.

17.6 Om du publicerar material på vår hemsida erkänner och godkänner du till villkoren som beskrivs i detta dokument.

17.7 Vi har rätt att ta bort eller refusera användarpublicerat innehåll som vi av någon anledning anser vara opassande utan att behöva uppge anledningar. Vi visar inte recensioner där författaren inte äger produkterna hen recenserar.

17.8 Alla slags premieavtal i relation till användarpublicerat innehåll, vare sig finansiellt eller inte, är bara tillgängligt för kunder bosatta i Storbritannien, USA, Österrike, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, och Sverige.

18 Våra uppgifter

18.1 Våra adress:

Omlet Ltd
The Old Malthouse
St John's Road
Banbury
Oxfordshire
OX16 5HX
Storbritannien

18.2 Vår e-mailadress:

hej@omlet.se

18.3 Vårt telefonnummer:

+46 (0)8 4668 6558 (Dina vanliga operatörskostnader gäller)

19 Klagomål

19.1 Om du har några klagomål, vänligen kontakta oss på adressen ovan.

20 Notering

20.1 Dessa villkor ska gälla mellan båda parter, förutom specifika villkor för kampanjer (https://www.omlet.se/misc/site_policies/promotion_tac/) Inga andra överenskommelser gäller om de inte är nedskrivna och signerade av Omlet.