Det är för tillfället väntetid på grund av stor efterfrågan. Se vår leveranssida för mer information.

Blommor och bin

Bisamhället ökar och minskar under året. Ett genomsnittligt samhälle bygger upp invånarantalet med nektarn från tidiga vårblommor. På sommaren när arbetarkåren är stor kan de skörda den högkvalitativa nektarn som de sen behåller och lever av under vintern.

Befolkningsökning

Du kan se bisamhällets storlek i följande diagram:


Bee_colony_size
Storlek på bisamhället

Från mars och framåt är samhället inriktat på att utveckla yngeln, och drottningen ökar hastigheten med vilken hon lägger ägg, med topp någon gång i juni. Andelen vuxna bin är ungefär 2 på 1. Maten som behövs i kupan kommer vid den här punkten vara statisk och bina kommer intensivt förvara nektar.


Temperaturkontroll

Temperaturen runt äggen är superviktig och måste hållas mellan 32 och 36 grader. Bina uppnår detta genom att fläkta med sina vingar för att svalka ner kupan eller genom att metabolisera honung för att värma den. Kullen avger också värme medan larverna och pupporna växer.

Biägg är partenogenetiska, vilket betyder att de kläcks även om de inte befruktats, och detta är den avgörande faktorn gällande om ägget kläcks till ett han- eller honbi. Obefruktade ägg ger hanar, drönare. Befruktade ägg ger honor, som antingen arbetare eller drottningar beroende på hur de matas av arbetarna. Det finns inga drottningägg eller arbetarägg, de är exakt likadana; skillnaden beror bara på hur de matas innan de kläcks.


Tre celltyper

Vilken typ av cell ägget läggs i beror på om ägget är befruktat och huruvida ägget ska bli en ny drottning eller inte. De tre olika celltyperna är:


  1. Drönarceller - Stora och hexagonala med en välvd topp.
  2. Arbetarceller - Små hexagonala celler med en platt topp.
  3. Drottningceller - Stora böjda celler som hänger lodrätt.

Drottningen mäter cellstorleken med sina framben och lägger till antingen sperma för att befrukta ägget i sin vagina (om det är en drottning- eller arbetarcell) eller lägger bara ett obefruktat ägg (om det är en drönarcell). När ägget kläcks till en larv börjar skötarbina mata dem.

Skötarbina ger larverna bimjölk. Det är tuggat pollen och är otroligt näringsrikt, så cellen fylls på med jämna mellanrum under de första tre dagarna och matas sedan mindre regelbundet tills cellen är täckt.

Drottningcellen ges bimjölk med högre sockernivåer än arbetarlarver. Denna supermjölk kallas bidrottninggelé, och skillnaden bildar en stark drottning med helt utvecklade äggstockar.

Drönarna tros ges ungefär lika mycket mat som arbetarna.Kommentarer

Det finns inga kommentarer än