Det är för tillfället väntetid på grund av stor efterfrågan. Se vår leveranssida för mer information.

Biodlarens roll

De flesta biodlares roll är att ge bisamhället ett bekvämt hem att frodas i och samtidigt störa dem så lite som möjligt. Det är bra att tänka på bin som vilda. Även om du kan ha dem i din trädgård är det omöjligt att hindra dem från att när som helst flytta vidare. För att bli en framgångsrik biodlare måste du förstå binas naturliga instinkter och kupans uppbyggnad. Biodlare blir viktigare och viktigare eftersom antalet helt vilda bin har minskat på grund av luftförorening och förstörda habitat.

Din uppgift som biodlare, om du väljer att åta dig jobbet, är att hjälpa samhället att växa sig stort och starkt. Om du lyckas kommer bina producera mer än de behöver, vilket gör att det finns honung kvar till dig. Det finns tre typer av biodlare i världen:


Hobbybiodlare

En amatörbiodlare som har mellan 1 och 40 kupor. Om du har fler kupor än så måste du börja tillbringa all din tid med bina.


Yrkesbiodlare

Kommersiella biodlare har oftast över 40 kupor och har det som jobb att ta hand om dem. Bina kanske producerar honung att sälja, eller så hyrs de ut till bönder för pollinering av grödor. Att hyra ut samhällen har blivit viktigare de senaste åren, speciellt i USA där vissa biodlare har tusentals kupor de flyttar dit de behövs.


Biinspektör/Bitillsynsman

En biinspektör är en biodlare med mycket erfarenhet. Om du har bin kan du vid något tillfälle vilja att någon med mer erfarenhet inspekterar dem. Hör med din kommun om det finns någon tillsynsman som kan hjälpa dig. I vissa fall måste du också rapportera ifall dina bin blir sjuka. Det är inte ditt fel att dina bin blivit sjuka, men det hjälper till att minska risken att sjukdomar sprider sig till andra samhällen.Kommentarer

Det finns inga kommentarer än