Det är för tillfället väntetid på grund av stor efterfrågan. Se vår leveranssida för mer information.

Biets liv

Alla bin börjar livet som ägg. Dessa växer till larver och förpuppas till färdiga bin. Drottningen, drönarna och arbetarbin tar olika lång tid på sig att slutföra dessa steg. Det är användbart att veta när du kommer för att inspektera kupan och se hur länge sedan det var drottningen lade specifika ägg.


Drottning
Drönare
Arbetare
 Äggkläckning (1x)  3  3  3
 Sluten cell
 8  10  8-9
 Snurrande kokong
 9  12  10
 Ömsande från puppa till vuxen  15  22  20
 Kommer ut ut cellen  16  24  21

Hur länge lever ett bi?

Den genomsnittliga längden på ett bis liv beror också på vilken typ av bi och när de föds.


Drottning
Drönare
Arbetare
 Sommar  3-4 år  22 dagar  36 dagar
 Vinter
 3-4 år  59 dagar  6 månader


Kommentarer

Det finns inga kommentarer än