Det är för tillfället väntetid på grund av stor efterfrågan. Se vår leveranssida för mer information.

Kan du skilja din ståndarknapp från ditt bibröd?

Biodling innebär massvis med nya ord… här är några av dem:

Alarmferomon - Detta varnar vaktbina att det finns potentiella hot mot samhället. Skapas av arbetarbin.

Aldehyder - En organisk förening som påverkar smaken och doften på honungen. Om du värmer din honung kommer dessa frigöras och minska smaken på honungen.

Aminosyror - Lång historia, läs på Wikipedia!

Arbetarbi - Ett honbi som inte kan lägga ägg. De absolut flesta bin i kupan är arbetarbin. De ser till att allting sköts som det ska (matning, rengöring, letande och skördande av nektar och pollen till kupan).

Bacillus larvae - Bakterien som orsakar amerikansk yngelröta.

Biblåsare - Ser ut ungefär som en lövblåsare och blåser bort bina från ramarna med honung.

Biborste - En mjuk borste som används för att få bort bina från kakan. Kan vara konstgjord eller en gåsfjäder. Om du väljer en gåsfjäder kan du välja en höger- eller vänstervriden så att det blir lättare att borsta. Om du ska skörda honungen bör du använda en bitömmare istället.

Bibröd - En blandning av pollen, jäst och honung som när det blandas och fermenteras skapar supergod mat för bina. Den förvaras i vaxkakan och ges till larverna.

Bidrottninggelé - Mat som produceras av de unga arbetarbina. Bidrottninggelé ges till alla larver i samhället, men om man föder upp en drottning ges hon en förfinad version.

Bigång - Utrymmen som är smalare än bigången kommer fyllas med propolis, och större utrymmen kommer fyllas med vax. Den magiska gränsen är 6-8mm. Det låter bina gå igenom utan att de bygger någonting i vägen. Denna upptäckt ledde till flyttbara ramar i kupor.

Bislöja - Skyddande duk eller nät som hindrar bina från att komma åt biodlarens hals och huvud.

Biutgång - Ett engångsvalv eller utgång som bina kan kan gå igenom.

Bivax - Vax som bildas i speciella körtlar på undersidan av biet.

Blandning - Precis som med fin whisky kan blandningar av olika sorters honung leda till någonting fantastiskt, vanligtvis för förbättrad smak eller färg.

Buckfastbi - Ett hybridbi som utvecklades av den kände munken Broder Adam på Buckfast Abbey i England. Rasen ses som lugn, sjukdomsresistent och lätt att ha att göra med.

Buk - Den tredje delen av ett bis kropp. Den innehåller matsäcken, honungssängen, tarmar, gadd och könsorgan.

Cell - Det hexagonala vaxutrymmet inne i kakan. De börjar fantastiskt nog som runda men på grund av trycket i kakan förvandlas de till hexagoner. Bina använder cellerna för att förvara honung och pollen eller för att föda upp bin.

Drottning - Ett kvinnligt bi som parar sig. Normalt finns det bara en drottning i kupan. Till skillnad från arbetarbin har hon helt utvecklade äggstockar och kan lägga ägg som sen kläcks till drottningar, arbetare eller drönare.

Drottningcell - En stor jordnötsliknande cell som byggs för att hålla en drottning. Hänger vanligtvis lodrätt och är ungefär 2 cm lång.

Drottningintroduktion - Att introducera en ny drottning till ett drottninglös samhälle.

Drönare - Det manliga biet. Det största ansvaret drönarna har är att befrukta drottningen.

Feromon - En kemisk signal som triggar ett beteende hos andra bin. T.ex. utsöndrar bin feromoner om samhället attackeras för att låta de andra bina veta att det är fara på färde. Genom att använda en rökpust kan biodlare maskera feromonerna och hålla bina lugna.

Flygfält - Området och riktningen som bina tar när de lämnar kupan. Det är bäst att hålla flygfältet tomt.

Halmkupa - En traditionell kupa gjord av halm som liknar en upp och nedvänd korg.

Honungsflöde - En term som använd för att beskriva uppsamlingen av nektar. (T.ex: “Vädret är varmt och honungsflödet är bra just nu”).

Honungsmage - Magen som bina använder för att bära med sig nektar, honung och vatten tillbaka till kupan. Den ligger i bukdelen av kroppen.

Kaka- En grupp celler.

Honungskaka - Vaxkaka fylld med hongung.

Kalla yngelrum - Om ynglen blir för kalla kan ofärdiga bin (larver och ägg inkluderat) dö. Det orsakas ofta av att kupan öppnas en kall dag.

Kaster - En term för att beskriva de tre typer av vuxna bi som hittas i ett samhälle - drönare, arbetare och drottningen.

Klungor - En grupp med bin som sitter nära varandra. Det ses ofta på vintern när bina försöker hålla sig varma eller när en sväm hänger från ett träd.

Kristallisering - Denna naturliga process sker när honungen går från flytande till fast form. Du kan göra honungen flytande igen genom att sakta värma den.

Kupa - Binas hem.

Kupkniv - Ett multifunktionellt verktyg som används av biodlare för att öppna och rengöra kuporna.

Kärnkupa - Ett litet samhälle som kan växa till ett helt samhälle. Vanligtvis är det en grupp bin som bor på 4-5 ramar.

Larv - Ett av steget när ett ägg utvecklas till ett bi.

Markerad drottning - En biodlare vill ofta hitta drottningen när hen inspekterar kupan. För att göra processen snabbare markerar många biodlare drottningen med en ljus prick på ryggen.

Mellanvägg - Ett tunt ark vax som är grunden på vilken bina bygger vaxkakan. Vanligtvis har mellanväggarna en hexagonformad relief för att uppmuntra bina att börja bygga.

Mjöd - En supergod alkoholsort som görs på honung. Vi rekommenderar att du är väldigt tålmodig och lämnar mjöden att mogna i åtminstone 10 år.

Nektar - En sockerrik vätska som utsöndras av växter. Namnet kommer från latinet, där nektar betyder “gudarnas dryck”. Bina samlar nektarn och gör den till honung.

Observationskupa - En liten kupa, vanligtvis av glas, som gör att samhället kan observeras.

Pollen - En fint puderprodukt från den manliga växten. Den befruktar andra växter och är en viktig proteinkälla för bina.

Pollenfälla - En anordning som placeras vid kupingången och drar av pollen från inkommande bis ben. Biodlare kan använda den för att samla pollen.

Propolis - En kådaliknande substans som bina samlar från träd och växter. Det används av bina för att reparera sprickor. Används ibland också för att mumifiera någonting i kupan som bina inte kan få bort, t.ex. en mus.

Puppa - Det sista steget innan biet lämnar cellen.

Ram - En rektangel av antingen plast eller trä på vilken bina bygger kakan. Den låter biodlaren flytta kakan runt i kupan och uppfanns av Langstroth 1852.

Rökpust - En behållare med pump i vilken en rad olika material kan brännas för att skapa sval tjock rök. Röken används för att täcka feromonsignalerna som skickas ut, vilket låter biodlaren lättare komma åt kupan.

Samhälle - En arbetande grupp bin som innehåller en drottning, arbetarbin och drönare.

Skötarbi - Ett ungt arbetarbi vars roll är att mata larverna.

Spärrgaller - Ett spjäll i metall eller plast med hål som är stora nog för arbetarbina att ta sig igenom men för litet för drottningen. Används vanligtvis för att hindra drottningen från att lägga ägg i skattlådorna.

Ståndarknapp - Del av ståndaren på en växt som innehåller pollen.

Svärm - En grupp bin som bestämt sig för att lämna kupan.

Trakékvalster - Trakékvalster (skiljer sig från varroakvalster). lever i trachea (luftstrupen) och påverkar andningen.

Uppförningssamhälle - Ägg och larver från ett bra samhälle från vilket en ny drottning kommer skapas.

Utvinnare - En maskin som avlägsnar honungen från vaxkakan. Det innefattar vanligtvis att kakan snurras.

Vaktbi - Arbetarbin som vaktar kupingången från inkräktare (t.ex. bin från andra samhällen eller getingar).

Vinterklunga - En klunga bin som sitter nära varandra för att hålla sig varma.

Yngel - Delen av kakan med ofärdiga bin i sig (alltså ägg och larver).

Yngelferomoner - Ett feromon som produceras i yngelrummet som berättar för resten av kupan att de måste samla mat och mata de unga.

Yngelrum - Delen av kupan där äggen och larverna förvaras. Vanligtvis längst ner på moderna kupor.

Yngelröta - En bakteriell sjukdom som påverkar bin och leder till att cellerna blir bruna och klistriga. Läs mer i Bihälsa-delen av denna handbok.

Överskottshonung - Om ett samhälle lyckas producera mer honung än vad de behöver förvarar de den i skattlådorna. Överskottshonungen kan sen skördas av biodlaren för egen användning.

Övertäckta celler - När larven utvecklas täcks cellerna över med vax för att låta larverna spinna kokonger som sen görs till puppa och senare blir ett bi.Kommentarer

Det finns inga kommentarer än