Det är för tillfället väntetid på grund av stor efterfrågan. Se vår leveranssida för mer information.

Hur tillverkar bin honung?

Bin tillverkar honung från nektar. Under våren och sommaren skickar samhället ut tusentals bin som samlar den otroliga mängd sockrigt vatten som blommande växter producerar som en biprodukt till fotosyntes. Ett enda körsbärsträd kan producera 2 kg nektar om dagen och honungsbina har utvecklat en rörliknande tunga så att de på ett lätt sätt kan samla upp den.


De bästa nektarsamlarna

Honungsbin är utan tvekan de bästa samlarna i världen. De är så pass bra att de egentligen inte behöver tävla med andra insekter. Men eftersom det inte finns tillräckligt med bin för att samla all nektar går årligen tusentals ton nektar till spillo.

Den nektar som bina samlar är väldigt påverkad av vädret. Blöta somrar är nektarn väldigt utspädd med vatten och har därför inte lika hög kvalitet. Och när vädret är väldigt varmt slutar växterna helt producera nektar.


Kvalitet på nektar

Mängden vatten i nektarn är ett mått på dess kvalitet, och dina bin kommer aktivt leta efter blommor som producerar nektar med lägst andel vatten och högst andel socker. Ett bra år kommer bina bli väldigt kräsna, och bin som kommer tillbaka med för vattnig nektar kommer avvisas och skickas ut för att leta efter nektar med bättre kvalitet.

Biet som varit ute och letat för över nektarn till andra bin vid ingången. Dessa bin har sedan som uppgift att packa nektarn i förvaringsceller. Först kommer de se till att det finns tillräckligt med omedelbar tillgång till mat, och om det blir över lägger de honungen i förvar.Kommentarer

Det finns inga kommentarer än