Det är för tillfället väntetid på grund av stor efterfrågan. Se vår leveranssida för mer information.

Kattsjukdomar - symptom och behandling

Denna del av Omlets katthandbok fokuserar på sjukdomar som du kan vaccinera din katt mot. Kattpest, kattherpes och FLV rekommenderas för alla katter, men vad skyddar vi faktiskt våra katter mot? Fortsätt läsa för att lära dig mer.


Kattpest (FPV, feline parvovirus)

FPV är en sjukdom som orsakas av ett virus, är otroligt smittsamt och kan vara dödligt för katter.

Smitta

Sjukdomen kan spridas av loppor, samt via direktkontakt med en infekterad katts kroppsvätskor. Viruset kan hållas aktivt på alla sorters ytor, från matskålar till sängkläder och ägares kläder. Det gör att sjukdomen kan spridas väldigt snabbt och över långa sträckor, vilket är en av anledningarna till att vi rekommenderar att du vaccinerar din katt mot kattpest.

Symptom

Sjukdomen påverkar kattens tarmar genom att skapa sårbildning och efter hand döda cellerna på tarmväggen. Symptom innefattar väldigt blodig diarré, undernäring, uttorkning, anemi (låga nivåer av röda blodceller) och leukopeni. Allvarlighetsgraden på denna sjukdom är en annan anledning till att förebyggande behandling i form av vaccin rekommenderas.

Behandling

Om du misstänker att din katt har drabbats av kattpest måste du ta med hen till veterinären så fort som möjligt eftersom sjukdomen kan döda din katt inom 24 timmar. Behandling består av aggressiv antiviral medicin samt antibiotika och vätsketerapi. För med information om kattvaccinationer, klicka här.Kattherpesvirus

Herpesvirus är det vanligaste viruset som påverkar de övre luftvägarna hos katter. Sjukdomen är väldigt smittsam, och smittade katter kommer ofta bära sjukdomen latent (utan att visa några symptom), vilket gör att de är livslånga bärare. Lyckligtvis är det ovanligt att katter med latent virus smittar. Det är möjligt att stress eller andra hälsoproblem som påverkar en smittad katts immunförsvar kan orsaka att viruset blir aktivt.

Smitta

Sjukdomen sprids mellan katter via kroppsvätskor. Det kan ske genom att dela matskålar och sängar, att hållas av en människa som tidigare hållit en smittad katt, och mer självklara saker som att bli biten av en smittad katt.

Symptom

Herpesviruset orsakar en akut infektion i de övre luftvägarna. Det visar sig genom t.ex. bindhinneinflammaion, nysningar, feber, hosta, letargi, dreglade och utsöndring från nosen. Symptom kan vara allt mellan ett par dagar till ett par veckor, och katten kan smitta i ungefär 3 veckor. I ovanliga, kroniska fall av sjukdomen kan katter drabbas av dermatit, vilket orsakar torra fläckar, sår och skav runt kattens huvud, ansikte och ibland framtassar.

Behandling

Den bästa behandlingen är att förebygga sjukdomen med vaccin. Det rekommenderas för de flesta katter. Om du tror att din katt har drabbats bör du ta med dem till veterinären direkt. Hen kommer förmodligen skriva ut antibiotika för att motverka att sjukdomen utvecklas till allvarligare stadie, samt antiviral terapi för att behandla herpesen i sig. För mer information om kattvaccinationer, klicka här.Kattsnuva (calicivirus)

Kattsnuva orsakas av calicivirus och är den andra vanliga sjukdomen som påverkar de övre luftvägarna hos katter. Sjukdomen är väldigt anpassningsbar, vilket gör den svår att behandla. Detta eftersom viruset lätt kan ändras och bli resistent mot antivirala behandlingar. Vaccination mot kattsnuva skyddar inte alltid helt mot sjukdomen, men rekommenderas ändå eftersom man tror att katter som vaccineras utvecklar mycket milder symptom än icke-vaccinerade katter. En otroligt smittsam och resistent form av kattsnuva brukar kallas VS-FCV och kan vara livshotande för katter.

Smitta

Precis som de andra sjukdomarna vi nämnt smittar kattsnuva via direkt kontakt med en smittad katts kroppsvätskor, t.ex. genom att dela matskål eller säng, bli klappad av människor som klappat en smittad katt, eller bett från smittade individer. Lyckligtvis kan smittan inte föras över till människor och påverkar bara tamkatter och geparder.

Symptom

Kattsnuva orsakar oftast en akut infektion i den övre luftvägen. Symptom inkluderar utsöndring från öga och näsa, feber, sår runt munnen ansiktet och klorna, letargi, minskad aptit och lunginflammation. VS-FCV kan också orsaka artrit, förlamning, hög feber och skador på många organ.

Behandling

Vare sig din katt har vaccinerats eller inte, om du misstänker att hen drabbats av kattsnuva måste du ta med hen till veterinären. Beroende på vilka symptom katten uppvisar kan katten få antibiotiska, immunterapi (förbättrar kattens immunsystem), kortison och vätskeersättning. För mer information om kattvaccinationer, klicka här.Felint leukemivirus

FLV är en relativt vanlig dödsorsak hos tamkatter tillsammans med hög ålder, trafikolyckor och njursvikt. En av sjukdomarna som kan orsakas av viruset är en cancer som heter leukemi. Vaccin mot felint leukemivirus finns, men bör inte användas i onödan, och behövs inte för innekatter, eftersom de troligtvis aldrig kommer komma i kontakt med viruset.

Smitta

Viruset smittar via kroppsvätskor som blod och avföring men överlever inte länge utanför kroppen. Viruset drabbar bara katter, så det finns ingen risk för dig eller dina andra husdjur att bli smittade. FLV är vanligast hos hemlösa och vilda katter, som ofta för över sjukdomen till dina kattungar.

Symptom

När viruset får fäste kan det sänka kattens immunsystem. Det öppnar dörrar för alla sorters infektioner och andra sjukdomar som utnyttjar det svaga försvaret (t.ex. leukemi). Symptom inkluderar diarré, feber, viktminskning, sterilitet, gulsot, anemi, svullna körtlar och inflammationer i mun och ansikte.

Behandling

Katter som riskerar att smittas av FLV bör vaccineras. Om du misstänker att din katt smittats måste du ta med hen till veterinären, vare sig hen vaccinerats eller inte. Veterinären kan skriva ut immunstärkade läkemedel, samt behandla symptom med antibiotika eller vätskeersättning. För att läsa mer om kattvaccinationer, klicka här.Kennelhosta (Felin Bordetellos)

Felin Bordetellos orsakas av en bakterie snarare än ett virus. Det angriper de övre luftvägarna och kallas ibland ”kennelhosta” eftersom symptomen som den producerar och faktumet att sjukdomen är vanligast i hem med många djur, t.ex. kennlar och katthem. Hos hundar är kennelhosta väldigt allvarligt, men hos katter kan veterinären skriva ut antibiotika. Detta, och att det är ganska ovanligt för katter att drabbas, gör att man sällan vaccinerar katter mot kennelhosta.

Om ni ska resa utomlands med katten krävs dock ibland vaccination.

Smitta

Bakterien kan resa mellan katter, hundar och till och med människor. Den kan spridas genom luften från nysningar och hosta och andas in av en annan individ. På grund av detta är det lätt att smittan bryter ut på katthem eller i hus med många katter.

Symptom

De främsta symptomen inkluderar hosta och nysningar. Andra mindre vanliga symptom är feber, snor, klibbiga ögon, lunginflammation, viktnedgång och andningssvårigheter.

Behandling

Det finns ett vaccin mot kennelhosta för katter, men eftersom de ganska sällan drabbas ges det inte som rutin. En smittad katt kan klara sig fint utan behandling eftersom immunförsvaret kommer kunna ta hand om infektionen, men om du misstänker att din katt blivit sjuk bör du ta med dem till veterinären för en kontroll. Veterinären kan skriva ut antibiotika vilket snabbt kommer bekämpa infektionen.Chlamydophila felis

Klamydia hos katter orsakas av en bakterie och infekterar de övre luftvägarna. Vanligtvis koloniserar bakterier utanför cellen i hals och lungor, men denna sort huserar inne i cellen. Tyvärr kan katter föra vidare bakterien till oss människor, vilket orsakar en slags ögoninfektion.

Denna sjukdom rekommenderas inte rutinmässigt för vaccination i Sverige, men vaccin finns tillgängliga och kan behövas vid resor.

Smitta

Bakterien som orsakar chlamoydophila felis can inte överleva utanför kroppen, men kan smitta via kontakt med en infekterad katts mun, nos eller öga, samt genom att röra kontaminerade möbler (såvida bakterien fortfarande lever).

Symptom

Det är vanligast att bakterien infekterar bindhinnan (ett membran som omsluter ögat), vilket orsakar svullnad och rodnad runt ögat. Andra symptom inkluderar andningssvårigheter, rinnande nos, viktnedgång, ingen aptit, hosta och feber.

Behandling

Vaccin mot chlamodyophilia felis rekommenderas bara på katthem och andra områden där sjukdomen har stor utbredning. Detta eftersom den är lätt att behandla och inte sprider sig så lätt. Om du misstänker att din katt har blivit smittad bör du ta med hen till veterinären direkt. Kattens immunförsvar kan inte nå bakterierna, eftersom de lever inuti cellen. Veterinären kan skriva ut en lång kur antibiotika som är designad för att tränga in i cellen och döda bakterien.Rabies

Lyckligtvis finns rabies inte längre i Sverige, och det är av den anledningen som katter inte rutinmässigt vaccineras. Om du å andra sidan vill resa med din katt kommer du förmodligen behöva vaccinera hen mot rabies. Rabies är en viral sjukdom som orsakar akut infektion i hjärnan. Sjukdomen är vanligast hos hundar, men alla varmblodiga djur kan få den.

Smitta

Viruset finns oftast i nervceller och saliv hos infekterade djur. Det betyder att det kan smitta genom nära kontakt via saker som delade matskålar, katter som rengör varandra eller om din katt blir biten av ett smittat djur.

Symptom

Det kanske mest klassiska symptomet på rabies är skum runt munnen och ökad aggressivitet, men saker som feber, håglöshet, anfall, förlamning, avsaknad av koordination och svårigheter att svälja kan alla vara tecken på rabies.

Behandling

Som vi tidigare nämnt vaccineras djur i Sverige inte rutinmässigt mot rabies eftersom sjukdomen utrotats. Om din katt visar tecken på rabies måste hen genast tas till veterinären och sättas i karantän, där man testar deras blod för rabiesvirus. Rabies är dödligt för katter, så det är viktigt att vara väldigt hård för att motverka att sjukdomen sprids och återintroduceras.Kommentarer

Det finns inga kommentarer än