Det är för tillfället väntetid på grund av stor efterfrågan. Se vår leveranssida för mer information.

Tamkattens historia

Det råder lite förvirring kring tamkattens historia, och forskare kommer inte riktigt överens om var och när katter först blev husdjur. Vissa menar till och med att katterna tämjde dig själva. Fortsätt läsa för att lära dig mer om de olika teorierna.

De första tamkatterna

Under en lång tid trodde man att egyptierna började tämja katter för ungefär 4000 år sedan. Det är logiskt geografiskt sett, eftersom man hittat DNA-bevis som pekar mot att dagens tamkatter delar en förfäder med den afrikanska vildkatten. 2004 hittade man dock en 9500 år gammal grav från yngre stenåldern på Cypern, där en människa begravts tillsammans med en katt, vilket visar tecken på att människor haft katter betydligt längre än i 4000 år.


En antik egyptisk staty av en katt
En antik egyptisk staty av en katt

Andra studier menar att tämjningen av katter kan ha börjat redan för 12 000 år sedan, när man började odla kring floderna Eufrat och Tigris i Mellanöstern.


En månformat område av bördig jord kring nuvarande Egypten och Syrien
En månformat område av bördig jord kring nuvarande Egypten och Syrien

Man tror att det ökade jordbruket förde dit mer skadedjur, och att katterna följde efter. Denna teori kan stämma, eftersom vilda katter även idag samlas i grupper på platser där det finns gott om mat, vare sig det är en restaurang som ger dem överblivna rester, eller en gård där de kan jaga möss och råttor.


En grekisk katt vilar i solen
En grekisk katt vilar i solen

Man tror att tamkatten togs till Europa för ungefär 3000 år sedan av grekiska och feniciska handelsmän. Romarna lade stort värde i katternas förmåga att kontrollera skadedjur, och trupperna tog med sig katter när de rörde sig genom Gallien (nuvarande Frankrike) och Storbritannien.


Katterna når Skandinavien

För ungefär 1600 år sedan lämnade romarna Storbritannien, men många av katterna lämnades kvar. När vikingarna invaderade Storbritannien runt år 1000 är det troligt att de tog med sig vissa av dessa kvarlämnade katter tillbaka till Skandinavien.


Häxkonst

För ungefär 700 förändrades livet för katterna i norra Europa, och inte på ett positivt sätt. Under medeltiden började rykten om att katter var inblandade i all sorts häxkonst spridas. På grund av detta började man jaga katter runt om i Europa, och hundratusentals dödades. Många menar att denna kattslakt tillät råttorna att växa sig starka, vilket kan ha ökat spridningen av böldpesten som härjade under mitten av 1300-talet.


Katterna tar sig till den nya världen

Vid 1500-talet hade katternas popularitet återvänt, och de var på väg att ge sig ut på en lång resa. Handelsmän och upptäcksmän lämnade Europa för att söka lyckan i ‘den nya världen’, vilket ledde till att tamkatten introducerades i Amerika.

En vacker ung bondkatt med stora gröna ögon
En vacker ung bondkatt med stora gröna ögon

Den moderna katten

Katten har blivit så populär att det nu finns över 1 miljon katter bara i Sverige. Katter är det mest populära husdjuret i världen.


En gullig katt vilar inomhus
En gullig katt vilar inomhus

Även om fler hushåll har en hund visas kattägarers hängivenhet på det sätt att de ofta har fler än en katt. Det finns nu över 100 olika kattraser, och nya utvecklas hela tiden.Kommentarer

Det finns inga kommentarer än