Intellektuell äganderätt


Omlets registrerade varumärken

Ett varumärke kan vara ett ord, fras, symbol eller design som utmärker varan eller tjänsten källa. Som trade dress kan det också vara utseendet på en produkt eller dess förpackning, inklusive storlek, form, färg, struktur, grafiska form och utseende (t.ex. hemsida). Följande är en icke-uttömmande lista på Omlets varumärken och tjänstemärken. Frånvaron av en produkt eller tjänst eller logotyp från denna lista innebär inte en dispensklausul från Omlets varumärken eller annan intellektuell äganderätt gällande detta namn eller logotyp.

 • Autodoor
 • Beehaus
 • Caddi
 • Classic
 • Coop Pourri
 • Cube
 • Eglu
 • Fido
 • Forsham Cottage Arks
 • Geo
 • Gingernut Ranger
 • Go
 • Hen Party
 • Hero
 • Maya
 • Miss Pepperpot
 • Nook
 • Omlet
 • Omlet Fido
 • Pet Pourri
 • Qute
 • Studio
 • Topology
 • Zippi

Omlet patent- och designregistrering

Följande är en icke-uttömmande lista på Omlets patent- och designregistreringar. Frånvaron av en produkt från denna lista innebär inte en dispensklausul från Omlets varumärken eller annan intellektuell äganderätt gällande denna produkt eller tjänst och en produkt kan vara under pantentsökande eller del av en designregistrering när som helst utan förvarning.

Följande produkter är föremål för internationella patent- och designregistrering:

 • Autodoor
 • Eglu Classic
 • Eglu Go
 • Eglu Go UP
 • Eglu Cube
 • Geo-gårdar och burar
 • Walk in-gårdar och burar
 • Hönsstängsel
 • Fido Studio
 • Fido Nook
 • Qute
 • Qute - Lift 'n' Twist Tube
 • Egg Ramp
 • Hönsreflexvästar
 • Beehaus
 • Eglu-överdrag
 • Zippi-gårdar och tunnlar

Hemsidetext, bilder och design: Copyright 2004 Omlet Ltd.

All överträde av dessa rättighet kommer följas upp grundligt.