Det är för tillfället väntetid på grund av stor efterfrågan. Se vår leveranssida för mer information.

Marketplace - Användarvillkor

Detta är användarvillkoren för Omlets Marketplace för alla hemsideanvändare.

Del A: Generella förhållanden

Del B: Förhållanden specifika för säljare

Del C: Förhållanden specifika för köpare

Del D: Överiga generella förhållanden

1. Omlet Marketplace roll

1.1 Omlet Ltd (“Omlet”) har skapat en onlinemarknad (“Marketplace”), en plattform för köpare och säljare att använda för att sälja produkter och tjänster (inklusive men inte bekränsat till utbildningar) (“Varor”) som kan publiceras på hemsidan www.omlet.* (“Hemsida”) då och då.

1.2 En användare (“Du”) kan bara ta del av köpandet och säljandet på Omlet Marketplace om Du godkänner dessa användningsvillkor.

1.3 Genom att registrerar Dig bekräftar Du att Du har läst, förstått och godkänt alla delar av dessa villkor.

1.4 Denna bekräftelse gäller för all tid Du är registrerad på Omlet Marketplace och avslutas när alla Dina transaktioner är slutförda och Ditt konto har stängts.

1.5 Dessa villkor är en slags deltagaravtal, och det är inte på något sätt en agentur, partnerskap, insats, anställning, franchiserelation eller någon annan slags rättslig relation mellan Dig och Omlet.

2. Registrering

2.1 För att registrera dig på Omlet Marketplace måste du bo i Storbritannien, Irland, Frankrike, Tyskland, Holland eller USA.

2.2 Du måste godkänna att uppge personuppgifter inklusive (men inte begränsat till) namn, adress, telefonnummer och e-mailadress, och all information måste vara korrekt. Omlet tar inget ansvar för information som är felaktig eller missvisande.

2.3 Omlet begär att Du uppdaterar Dina personuppgifter om och när de ändras.

2.4 Om, efter undersökning, Omlet har belägg att tro att Din information är falsk, inkorrekt, inte uppdaterad eller ofullständig har vi rätt att stänga Ditt konto.

2.5 Omlet kräver att alla användare på Marketplace är över 18 år.

2.6 Du är ansvarig för att upprätthålla säkerheten kring lösenord relaterade till Ditt konto.

2.7 Du är ansvarig för all aktivitet under Ditt konto. Om Du blir medveten om något oauktoriserat användande av Ditt konto måste Du kontakta Omlet så fort som möjligt via e-mail på hej@omlet.se.

2.8 Du får inte ge ut Ditt konto eller Dina lösenord till andra användare. Du kan inte ha fler än ett konto.

2.9 För att registrera Dig måste Du skapa ett användarnamn (“Display Name”) som Du väljer själv och som syns på Marketplace.

3. Användarinformation

3.1 Du får inte samla eller spara uppgifter om andra användare utan deras godkännande.

3.2 Du måste respektera andra användares sekretess och inte använda information Du fått från dem från Marketplace.

3.3 Du får inte avslöja, sälja eller idka byteshandel med en annan tredje part den data Du fått genom transaktioner på Marketplace.

3.4 Du får inte visa personliga uppgifter relaterade till andra användare, inklusive (men inte begränsat till) namn, adresser, e-mailadresser, telefonnummer eller kortuppgifter.

4. Tillhandahållande av tjänster

4.1 Omlet har rätt att göra ändring till Marketplace allt eftersom vi utvecklar och förbättrar tjänsten.

4.2 Omlet kan inte garantera oavbruten tillgång till hemsidan.

4.3 Du får inte försöka störa Marketplace, hemsidan eller någon annan del av tjänster, och får inte heller interagera med tjänsten förutom genom gränssnittet Omlet förser.

4.4 Du får inte härma, sälja, kopiera eller återsälja Marketplace-tjänsten i något syfte.

4.5 Omlet har rätt att begränsa eller avsluta tillgången till Ditt konto vid vilket tillfälle som helst och av vilken anledning som helst.

4.6 Du får inte använda Marketplace för olagliga aktiviteter.

4.7 Allt innehåll Du laddar upp Marketplace får inte nämnvärt öka trafiken till hemsidan. Omlet kommer se till att om det kommer fram att Du har använt sidan för andra syften än vad som är meningen kommer ditt konto stängas utan förvarning.

5. Innehåll

5.1 Du är fullständigt ansvarig för allt innehåll som Du publicerar på Marketplace (inklusive men inte begränsat till: bilder, annonser, feedback och andra inlägg) eftersom Omlet endast fungerar som en kanal för Ditt innehåll.

5.2 Omlet kontrollerar inte innehållet Du publicerar. Omlet har rätt, men inget ansvar, att undersöka, ändra, refusera eller ta bort delar av eller hela innehållet från alla tjänster utan att meddela Dig.

5.3 Omlet varnar användare att Du kan hitta innehåll på Marketplace som kan upplevas som kränkande, skadligt, felaktigt eller vilseledande. Var medveten om att det finns en risk att Du har att göra med människor som inte visar sin sanna identitet eller syfte.

5.4 Du ger Omlet och våra partners en icke-exklusiv, global, royalty-fri rätt att använda all copyright, databasrättigheter och puliceringsrättigheter på innehållet i Ditt konto eller i andra kataloger eller produktinformation som Du ger oss (exklusive Dina egna logotyper, varumärken eller liknande märkning), i all media som finns tillgänglig nu eller utvecklas i framtiden.

5.5 Du får inte publicera saker som innehåller eller överför någon slags kod av destruktiv natur som kan skada, skadligt störa, i hemlighet avlyssnar eller expropierar system, data eller personuppgifter.

5.6 Genom att ladda upp innehåll till Omlet Marketplace finns det en riska att en tredje part kan kopiera eller återanvända innehållet. Genom att publicera innehåll går Du med på att ta denna risk och inte hålla Omlet ansvariga för att ha gett ut information.

5.7 Du får inte använda länkar i vare sig grafik eller text på så sätt att andra användare kan kontakta Dig direkt.

5.8 Du får inte använda domännamn i innehållet, inklusive Ditt Display Name. Du får inte använda “www”, “.com”, “.se” eller andra domänidentifierare, inte heller felstavningar eller förkortningar av domännamn.

5.9 Du har ingen laglig rätt att använda några av Omlets varumärken, namn, servicemärken, logotyper, domännamn eller andra utmärkande kännetecken.

5.10 Användandet av Ditt Marketplace-konto för att göra reklam för liknande eller associerade varor eller tjänster som inte är relaterade till varan/varorna till salu är strikt förbjudet, och leder till avstängning av Ditt konto. Upprepad brytning av denna regel leder till att Ditt konto stängs av utan förvarning.

6. Kommunikation

6.1 Du lovar att inte skicka spam eller leverera oombedd kontakt till Omlet eller andra Marketplace-användare genom kommunikationsverktygen vi erbjuder.

6.2 Du är ansvarig för allt innehåll och all kommunikation som skickas från Din dator eller Ditt Marketplace-konto.

6.3 Omlet kommer skicka generella meddelanden till den e-mailadress Du uppgett och dessa kommer också publiceras på hemsidan. Vare sig Du får e-mailet eller läser meddelandet på hemsidan, anses det vara tillräckligt för att fungera som information till Dig. Om Du fortsätter att använda hemsidan efter att ändringar enligt dessa meddelanden gjorts anses det som att Du har accepterat ändringarna.

6.4 Du bör övervaka Din e-mail regelbundet och meddela oss om eventuella ändringar för att se till att Du får meddelanden från Omlet.

6.5 För att rapportera om problem som en följd av Din eller andras användning av Marketplace, vänligen kontakta oss här:

Vår adress är:

Omlet Limited
Tuthill Park
Wardington
Banbury
Oxfordshire
OX17 1RY
Storbritannien

hej@omlet.se

7. Betygsättning och feedback

7.1 Feedback är ett sätt för köpare och säljare att kommunicera och upprätthålla ett förtroendeingivande förhållande. Omlet uppmuntrar därför användare att lämna artig feedback på en vara för varje transaktion som görs. En betygsättning mellan 1 och 5 kan ges, där 1 är lägst och 5 högst.

7.2 Du kan bara lämna feedback till köpare och säljare i relation till en specifik vara för vilket Du är antingen köpare eller säljare. Du bör inte försöka lämna mer än en betygsättning per vara. Du har 60 dagar från det att varan sålts på Dig att lämna feedback.

7.3 Du får inte försöka generera falsk feedback genom att använda ett annat konto eller samarbeta med någon annan.

7.4 Du accepterar att den feedback och betygsättning Du ger eller får är publikt tillgänglig på hemsidan.

7.5 Du accepterar att viss feedback eller betygsättning kan vara kritisk eller ärekränkande mot Dig, och Du är medveten om att Omlet inte tar något ansvar.

1. Prissättning

1.1 Omlet Marketplace är inte en auktion.

1.2 Du får prissätta det som Du tycker är rimligt för varje vara. För driftsanledningar får Du dock bara prissätta en vara som gratis eller “mer än 99 öre” eller motsvarande valutavärde.

1.3 Varudetaljer och pris som står i beskrivningen måste vara korrekta och representera försäljningen.

1.4 De utskrivna priserna uppfattas som totalpriset inklusive leveranskostnader och skatter. Priser som visas måste vara inklusive all tillämplig moms och annan skatt. Du är ansvarig för att deklarera moms och annan gällande skatt.

1.5 Säljare kan ta betalt för rimlig leveranskostnad för att täcka kostnaderna för porto och packning men detta måste vara tydligt för köparen innan köpet slutförts.

1.6 Du får inte ändra priset som betalats efter att köpet genomförts för att försöka undvika eller minska avgiften Du betalar till Omlet.

1.7 Du får endast sälja varor i en valuta som är tillåten och satt av Omlet vid annonstillfället.

2. Varor som kan säljas

Användare kan sälja varor som har en ‘Sälj din här’-knapp och inte är en Förbjuden vara enligt förhållande 3 nedan.

3. Förbjudna varor

Dessa förbjudna varor kan inte laddas upp, säljas eller ges bort gratis på Marketplace:

3.1 Kränkande material inklusive varor eller tjänster som är kränkande, oanständiga, vulgära, ärekränkande, hatfulla, sexuella eller rasistiska samt varor eller tjänster som förespråkar diskriminering baserat på hudfärg, etnicitet, kön, ålder eller andra diskrimineringskriterier.

3.2 Stöldgods

3.3 Kopior eller förfalskade varor

3.4 Återkallade varor

3.5 Spammningstjänster

3.6 Oauktoriserade kopior

3.7 Reklam

3.8 Varor som överträder en annan parts copryright, patent, varumärke, designrättigheter, databasrättigheter eller annan intellektuell äganderätt.

3.9 Varor vars försäljning, distribution eller annonsering är förbjuden enligt lag.

3.10 Varor som inte passar den givna beskrivningen.

3.11 Levande djur som är känt sjuka, eller ägg från sådana djur.

3.12 Husdjurshem gjorda av Omlet.

Listan är inte fullständig och Omlet har rätt att ta bort annonser av varor som anses opassande för Marketplace.

4. Annonsera

4.1 Du får inte annonsera varor under en felaktig produktbeskrivning eller kategori.

4.2 Du får inte vara otydlig, orättvis eller missvisande i relation till varor (eller tjänster) Du annonserar på Marketplace.

4.3 Du får inte ändra Din annons eller kringgå Omlets avgifter eller fakturaprocess.

4.4 Du måste specificera platsen för varan som Du annonserar genom att ange en adress med postnummer.

4.5 Du måste förstå att Du bara kan sälja till en köpare i samma land.

4.6 Du får inte publicera bilder som inte är del av annonsen.

4.7 Du får publicera en bild per annons. Bilden får inte vara större än 1MB.

4.8 Omlet har rätt att ändra storlek eller på andra sätt ändra bilden Du laddat upp för driftsanledningar.

4.9 Du måste äga och ha till hands varan när Du annonserar.

4.10 Omlet kan begränsa annonser för vissa varor för säljare med en bekräftad icke tillfredsställande kvalitet på feedback och betygsättning på Marketplace.

4.11 Om Din vara inte säljs accepterar Du att Omlet kan ta bort annonsen efter 90 dagar.

5. Hantera försäljning

5.1 All försäljning hanteras direkt mellan köpare och säljare, och Omlet anses inte vara en part. När ett kontrakt gjorts är det bindande. Säljaren är skyldig att prompt slutföra transaktionen med köparen, utom i undantagstillstånd så som:

(a) Köparen följer inte villkoren för annonsen, t.ex. vad gäller upphämtning;
(b) Säljaren kan inte autentisera köparens identitet.

5.2 Om varan ska hämtas av köparen måste Du ser till att du på alla sätt försöker göra varan redo för upphämtning vid en tid som passar köparen. Om varan ska skickas måste detta ske inom 2 dagar efter att varan sålts.

5.3 Du är ansvarig för prestationen hos alla tjänster Du använder för att fullfölja kontrakt, inklusive men inte begränsat till posttjänst eller kurirer.

5.4 Du förstår och accepterar att om en vara Du annonserar endast kan hämtas upp (inklusive men inte begränsat till varor som levande djur och utbildningskurser), måste Din adress och telefonnummer vara tillgängliga för köparen när betalning har gjorts.

6. Säljaravgift

6.1 All försäljning som slutförs via Omlet Marketplace är föremål för en avgift som debiteras av Omlet.

6.2 Avgifter visas på vår Avgiftssida. Avgifter kan ändras då och då. Du kommer kontaktas via e-mail eller artiklar på hemsidan om ändringar.

6.3 Avgifter avtalas när Du annonserar din vara. Avgiften dras då en vara säljs innan summan från köparen kommit in på Ditt Säljarkonto.

6.4 Omlet kan, i eget gottfinnande, avstå från, miska eller upphäva avgifter för specifika transaktioner.

6.5 Du kan ladda ner en faktura för avgifter Du ådragit dig. Du kan göra detta genom att besöka kontosidan på hemsidan.

7. Ditt Säljarkonto

7.1 Omlet debiterar köparen på alla försäljningar som sker på Marketplace.

7.2 Omlet krediterar Ditt Säljarkonto inom fjorton (14) dagar från det att en vara sålts och endast när varan har skickats, hämtats eller tjänsten försetts.

7.3 Du kan föra över tillgångar från Ditt Säljarkonto till ett bankkonto med samma valuta via check eller till ett PayPal-konto. Omlet kan då och då ha andra sätt att föra över tillgångar från ditt Säljarkonto. Du blir varse dessa ändringar via e-mail eller artiklar på hemsidan.

7.4 Förfrågningar om att överföra tillgångar via check kan ta upp till fjorton (14) dagar.

7.5 Minimisumman Du kan överföra från ditt Säljarkonto till PayPal är £1 eller motsvarande i rätt valuta. Minimisumman Du kan överföra från ditt Säljarkonto till en check är £5 eller motsvarande i rätt valuta.

7.6 Som en säkerhetsåtgärd kan Omlet påtvinga en transaktionsgräns när Du överför tillgångar från Ditt Säljarkonto.

7.7 Du kommer inte debiteras av Omlet för att föra över pengar från Ditt Säljarkonto. Omlet har rätt att ändra detta i framtiden.

7.8 Ditt Säljarkonto måste alltid vara på kredit. Om Du av någon anledning har minus på ditt Säljarkonto kommer vi ta betalt från det kreditkort Du valt för att täcka kostnaden.

7.9 Du accepterar att vi kan ta ränta och annan kompensation från saldot på Ditt bankkonto tiden mellan att vi får betalt från köparen och stunden vi krediterar Ditt Säljarkonto och om Du har tillgångar stående på Ditt Säljarkonto.

1. Köp

1.1 Du måste betala för alla varor Du handlar genom Omlets system.

1.2 Du får inte försöka att köpa eller sälja genom en annan betalningsmetod, t.ex. personliga checkar eller banköverföring.

1.3 Du får inte försöka kringgå Omlet Marketplace för att undvika avgifter.

1.4 Du accepterar att Du betalar i den valuta som visas på hemsidan.

1.5 Du är medveten om att ett köp från en säljare i utomlands kan betyda flertalet importskatter från Ditt hemland. Om du på något sätt är osäker på om sådana skatter påverkar Dig bör Du kontakta Skatteverket i det land Du befinner Dig i innan du beställer från en säljare i ett annat land.

1.6 Transaktionen är slutförd först när köparen har genomgått kassasystemet.

1.7 Du får inte försöka ingripa i en annan användares köp och Du får inte försöka manipulera transaktionen på ett sätt som är orättvist mot andra användare.

1.8 Omlet har rätt att ta ut köparavgifter i framtiden.

2. Häva en beställning

2.1 Om du vill häva en beställning för en vara på Marketplace bör Du på en gång kontakta säljaren direkt. Beställningar och returer sköts mellan köpare och säljare. Omlet är inte en part i köpet av varor eller tjänster mellan köpare och säljare.

2.2 Det är möjligt att Du inte kommer kunna häva Din beställning om varan redan skickats. Du kan dock ha rätt att returnera en vara. Du bör då så fort Du fått varan kontakta säljaren.

2.3 Du kan inte avboka eller återbetalas för en tjänst (inklusive men inte begränsat till utbildningskurser) om avbokningen ska ske inom 72 timmar innan kursens början.

3. Returnera en vara

3.1 Du måste undersöka varje vara Du köpt direkt när Du fått den för att se till att den motsvarar beskrivningen som säljaren gett..

3.2 Alla varor du önskar returnera måste hållas i gott skick så länge den är i Din ägo.

3.3 Omlet återbetalar hela summan till köparen om följare kriterier uppfylls:

(a) Om säljaren inte levereras varan eller om varorna som levererats skiljer sig märkbart från beskrivningen på Marketplace; och
(b) Returen efterfrågades inom 30 dagar från att Du mottog varan.

3.4 Du är ansvarig för all leverans- och hanteringskostnader för att returnera en vara till säljaren.

1. Inga garantier

Omlet ger inga garantier eller representationer, uttryckt eller implicit, inkluderat men inte begränsat till:

a) Implicita garantier om säljbarhet, lämplighetssyfte, titel och icke-överträdelse;
b) Att varorna representerar beskrivningen på hemsidan;
c) Någon som helst skyldighet, ansvar, rätt, krav eller råd i förseelse eller kontrakt avsäger sig Omlet alla garantier så långt det är lagligt möjligt.

2. Ersättning

Omlet kräver att Du accepterar att ersätt Omlet, våra återförsäljare och medarbetare för anspråk eller skador som uppkommer i förseelse, kontrakt eller andra lagar som ett resultat av att Du använt hemsidan, köpt eller sålt varor på Marketplace, inklusive alla direkta och indirekta förluster och skador som en följd av inkluderat men inte begränsat till vinstförlust.

3. Ansvarsbegränsning

3.1 Omlet, våra återförsäljare och medarbetare har inget ansvar gentemot Dig under dessa användarvillkor så länge det är lagligt tillåtet förutom vid dödsfall eller personliga skador orsakade av Omlets försumlighet.

3.2 Omlet är inte en part i något kontrakt mellan köpare och säljare, och tar inget ansvar för användande eller missbruk av produkter eller tjänster köpta genom Marketplace.

4.Reglerande lagar

Giltighet, tolkning och utförande av dessa villkor ska regleras enligt Engelska lagar och tvister som uppkommer ska prövas i domstol i England och Wales.