Det är för tillfället väntetid på grund av stor efterfrågan. Se vår leveranssida för mer information.

Vad består en bikupa av?

Bin behöver en varm, torr och säker plats att leva. I det vilda bor bin i ihåliga träd eller hål i stenar. Bikupan utvecklades för att göra det lättare att bevara ett bisamhälle och skörda honungen. Det finns flera olika kupdesigner, som alla följer samma grundläggande principer.


Vilka är de viktigaste delarna i en bikupa?

Diagrammet här nedanför visar ett Beehaus i genomskärning så att du kan se både insidan och utsidan. Från utsidan kan du se att de grundläggande delarna är locket, skattlådorna, yngelrummet, ingången och ramen. Dessa beskrivs mer utförligt här nedanför.


The_Beehaus
Beehaus

Yttre lock - Detta skyddar kupan från kyla, vind och regn. Det ger också isolering året runt.


Skattlådor - I skattlådorna förvarar bina honung. Ett samhälle förvarar honung under sommaren som förberedelse för vintern. Om dina bin är framgångsrika kommer de ha ett överskott av honung som du kan skörda och använda själv.


Yngelrum - Detta är samhällets hem, platsen där bina bor och där drottningen lägger sina ägg. När du inspekterar kupan är det dessa ramar du kollar på. Ditt Beehaus kommer med 11 yngelramar med vaxmellanväggar.


Ingång - Alla kupor måste ha en gång för att låta bina komma ut och in. Ingången är skyddad från vind och regn. Den leder till en inre kupingång som är större, så att bina kan ta in nektar och pollen, men är liten nog att lätt försvara.


Ställ - Ett bra kupställ gör att arbetshöjden på kupan är runt midjehöjd för att göra det lättare att hantera alla delar av kupan. Det hindrar också kupan från att fånga kall luft i fickor under vintern. Beehaus ställ har kraftiga ben som höjer kupan 80 cm över marken.Vad kallas delarna inne i kupan?

Insidan på ett Beehaus visas nedan och de utmärkta delarna beskrivs mer utförligt.

The_Beehaus
Beehaus


Täckbricka - Täckbrickan används för att stänga inne bina i kupan. På vintern när det inte finns några skattlådor i kupan läggs täckbrickan på yngellådan. På sommaren ligger den ovanpå skattlådorna. Beehaus kommer med fyra täckbrickor - en till varje skattlåda.


Skattramar - Ramarna till skattlådorna är grundare än yngelramarna. De har vaxmellanväggar som bin bygger sin bivax på.


Spärrgaller - I skattlådorna förvaras bara honung, men drottningen vet inte detta, så hon kan försöka lägga sina ägg där. Det gör det svårt att skörda honungen, så därför läggs ett spärrgaller över yngelrummen. Spärrgallret har hål som arbetarbina lätt kommer igenom, men som är för små för drottningen och hindrar därför henne för att klättra upp. Beehaus kommer med 4 spärrgaller, en för varje skattlåda.


Yngelramar - På yngelramarna förvarar bina nektar och pollen för direkt användning. Det är också här drottningen lägger äggen som kläcks till larver och sen förvandlas till nya bin. Det finns massvis med olika storlekar på ramar. Beehaus använder de ramar som är standard i Storbritannien.


Isolering - Bin behöver hålla en konstant temperatur i kupan för att ta hand om sina unga. Ju bättre isolerad en kupa är, desto mindre energi behöver bina använda för att bibehålla temperaturen. Beehaus har tredelad isolering som kraftigt minskar värmeförlust i kupan under vintern och håller den sval under sommaren.


Gallergolv - Vissa bikupor har ett täckt golv, men det är mycket bättre med ett golv gjort av ett galler. Det ger dragfri ventilation i kupan året runt, vilket är viktigt för att hålla dina bin friska. Gallergolvet låter också smuts ramla ut ur kupan, så att bina inte behöver lägga energi på att ta bort det själva. Beehaus har ett gallergolv som täcker hela kupan.


Inspektionsbricka - För att få ut det mesta av gallergolvet har de bästa bikuporna en inspektionsbricka under. Inspektionsbrickan fångar kvalster och smuts som ramlar ur kupan så att du kan se dem och få en uppfattning om vad som händer inne i kupan. Beehaus kommer med en inspektionsbricka.Kommentarer

Det finns inga kommentarer än