Det är för tillfället väntetid på grund av stor efterfrågan. Se vår leveranssida för mer information.

Yngelröta

Yngelröta är en väldigt allvarlig sjukdom som bin kan drabbas av. Det är en otrevlig bakteriell smitta som drabbar larver och puppa. Tyvärr är det otroligt smittsam, och om kupan inte behandlas kan det leda till att samhället dör relativt fort.

Det är en bra idé att lära dig känna till symptomen eftersom det är viktigt att agera snabbt. Enligt lag måste du kontakta en bitillsynsman eller länsstyrelsen om du misstänker att dina bin drabbats av yngelröta. Du behöver inte känna att det är pinsamt att du upptäckt sjukdomen, snarare gör du alla bisamhälle en tjänst genom att hindra att sjukdomen sprids. Det finns två typer av yngelröta:


Amerikansk yngelröta

Detta är den allvarligaste av de två, men ovanligare. Till skillnad från vad namnet insinuerar är amerikansk yngelröta inte ett amerikanskt problem utan förekommer också i Europa. Amerikansk yngelröta är en bakterie som påverkar larverna. Bakterien lever i larvernas magar och orskakar död efter att cellerna täckts. Tyvärr finns det ingen behandling, så samhället måste förstöras. Symptomen är:


  • Täckta celler verkar insjunkna, fuktiga och mörka
  • Det kan förekomma en otrevlig ruttnande lukt
  • Om du sticker in en tändsticka i en infekterad cell kan innehållet dras ut som en slemtråd

Europeisk yngelröta

Europeisk yngelröta är något mindre allvarlig än den amerikanska motsvarigheten, men mycket vanligare. Det är också en bakteriell smitta, men larverna dödas av bakterien innan cellerna täckts. Det går att behandla europeisk yngelröta om det upptäcks tidigt. Symptomen är:


  • Larven blir gulaktigt brun och vriden

Om du är osäker på om dina bin har drabbats av någon av dessa sjukdomar, kontakta en biinspektör, eller läs mer på Biodlarnas hemsida.Kommentarer

Det finns inga kommentarer än